Hình-Ảnh Gia đình Phượng Vỹ

Đám Cưới Con Trai Anh Chị Đặng Phùng Hậu Tháng  2 2014 Houston

Photo  Photo

 

 

Đám Cưới Con Gái Anh Chị Hiễn Minh  Tại Houston Tháng 1 năm 2014

Photo Photo

Đám cưới Con Trai Xuân Phương tại Việt Nam

Photo Photo

Lễ đính hôn của Thiên Ân (Con gái Anh Chị Hiển-Minh @ Houston June 22 2013

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5892423947746475697

Photo  Photo

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: