Chia Buồn

.
—————————————————————————————————–
1. Phân Ưu cùng Anh Tăng Quốc Ái
PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:
Thân mẫu Bạn Tăng quốc Ái là:
Cụ Bà Tăng Duyệt
Nhủ danh Huỳnh thị Cam
.
Sinh năm 1923
Phường Phú Cát, thành phố Huế.
.
Vừa tạ thế lúc 8h30 ngày 15/7/2013
 Tại Thành Nội – Huế- Việt Nam
 Hưởng thọ 91 tuổi
.
Đại Gia đình Phượng Vỹ  (tại Hoa kỳ và Việt Nam) và Các Bạn Hữu
Thành kính chia buồn cùng Anh Chị Tăng Quốc Ái và Đại Tang Quyến
.
Nguyện cầu Hương Linh Bác Gái sớm được
VÃNG SANH VỀ MIỀN CỰC LẠC
 Gia đình Phượng Vỹ và bạn hữu tại Houston
.
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: