Họp Mặt Houston 2013

THÔNG BÁO

 Ban Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm 25 năm Ngày Thành Lập Hội Phượng Vỹ

 Trân trọng Thông Báo:

 1. Ngày Hội Ngộ:

 Tháng 8  ngày 31 năm  2013  (Thứ Bảy)

Buổi Tối Từ 5 PM

 Nhà Hàng Jasmine Asian Cuisine

9938 Bellaire Blvd, Suite D,Houston, TX 77036.

ĐT:  713-272-8188.

 Giá Vé:  $20.00

2. Ngày Họp mặt

Tháng 9 ngày 1 năm 2013 (Chủ Nhật)

Buổi Trưa từ 10:30 AM

 Houston Marriott Westchase

2900 Briarpark Drive, Houston, TX 77042.

Giá Vé:  $55.00.

——————————————————————————————————–

Ở xa muốn về tham dự Xin gọi

Cô Quế Hương: 713-551-9525

e-mail:   quehien@sbcglobal.net

cho địa chỉ để gửi vé

Ngọc Ấn : 832-563-0219

nhóm bạn nào mua vé sớm sẽ được sắp chỗ ngồi phía trước

3. Chổ Ở @ Hotel Marriott

 (Rất thuận tiện vì ngay nơi Trình diễn)

Điện Thoại giữ chỗ:    1-888-236-2427

 (Xin hỏi Cô Quế Hương để book theo group 99$ + TAX)

HOUSTON MARRIOTT WESTCHASE

 Houston Marriott Westchase

2900 Briarpark Dr. · Houston, Texas 77042 USA

Phone: 1-713-978-7400

Fax: 1-713-735-2726

Toll-free:  1-888-236-2427

Toll-free Reservations Worldwide

 

Nếu có trở ngại về booking hotel xin gọi Cô Quế Hương hay Thu Lê để được giãi thich

 Và
Nếu book Marriott hotel nơi có tiệc PV không được,    vì đã hết chỗ thì có thể book ở:
Courtyard Houston Westchase (rất gần nơi có tiệc PV)
9975 Westheimer Rd,
Houston, Texas 77042 USA
.
hoặc
.
Hilton Garden Inn
6855 West Sam Houston Parkway South,
Houston, TX 77072
.
Đây là hotel có nhiều người book phòng.
.
Book theo nhóm LTQD (Liên trường Quãng Đà) để có group rate tốt.

1 Comment

One thought on “Họp Mặt Houston 2013

  1. Pingback: Trang thông báo của Nhóm Phượng Vỹ Houston Texas | Phượng Vỹ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: