Chúng tôi nhận được Thư báo của Thầy Phan Khắc Tuân, Đại diện Phượng Vỹ Đồng Khánh Quốc Học tại Huế … Xin chép lại để các bạn đọc rõ:

A. Số tiền $6,500 đô la gửi về ngày 27 Tháng Tư năm 2021 được chỉ định phân phối như sau

 1. Quà cho 2 trường 5,000 đô la chia ra cho 2 trường Đông Khánh (2,600 đô la) , Quốc Học (1,400 đô la)
 2. Nhập Quỹ tương tế Phượng Vỹ ĐK,QH: 800 đô la
 3. Quà Từ Thiện BV Trung Ương Huế : 500 đô la (do Bà Nguyễn Thi Thu Sương gửi cho Soeur Trần Thị Hoàn
 4. Tổn phí trao quà: 200 đô la
 5. Tổng cọng từ mục 1 đến 4: 6,500 đô la

B. Chi tiết Quà cho Đồng-Khánh: 100 đô la mỗi người

 1. Các Cựu Giáo Sư: Mai Quang Châu, Phạm Phước Bách, Phạm Thị Diệu Tịnh, Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Trương văn Bính, Trương Thị Thu Hoa, Trần Thị Bạch Vân, Nguyễn Thị Thanh Nhạn, Nguyễn Yến, Nguyễn Tấn Tam. (10 Người)
 2. Cựu Nhân Viên: Hồ Thị Dung, Lê Thị Luyện, Nguyễn văn Do (3 người)
 3. Cựu Học sinh: Nguyễn Thị Chanh, Dương thị Hẻo, Nguyễn Thị Ninh, Hồ Thị Thái, Huỳnh Thị Cẫm Giang, Tôn Nữ Thiện, Vương Thị Trai, Huyền Tôn Nữ Phương Trang, Nguyễn Thị Tâm, Phan Thị Trai Nguyễn Thị Tường Loan, Trần Thị Nết, Lê Thị Thiện (13 người)

C. Quà Cho Quốc Học : 100 đô la mỗi người

 1. Cựu Giáo Sư: Cao Xuân Duẫn, Bùi Ngọc Liên, Phạm Đình Uyển , Nguyễn Phú Phụng, Võ Trang, Trương Ngọc Phú, Ngô Viết Diễn, Phùng Hữu Huy, Hồ Văn Ngữ, Trương Văn Minh, Bửu Văn, Đoàn văn Khuyến
 2. Cựu Nhân Viên : Nguyễn Quế, Tôn Nữ Lạc Tịnh, Lê Đình Vàng
 3. Cựu Học Sinh: Nguyễn Xuân Dương, Huỳnh Bá Thuận , Nguyên Thành Thanh, Tôn Thất Nhật , Châu văn Trường, Nguyễn văn Ngọc , Hồ Quốc Huy, Vĩnh Đàn , Nguyễn Xuân Hồng Ánh

Cuối Thư : Huế Ngày 16 tháng Năm năm 2021

Đại Diện Phượng Vỹ ĐK,QQH tại Huế

Thầy Phan Khắc Tuân.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: