Monthly Archives: January 2022

BẢNG TƯỜNG TRÌNH QUỸ TƯƠNG TẾ 

PHƯỢNG VỸ ĐỒNG KHÁNH -QUỐC HỌC NĂM 2021

 1. Thu chi trong 09 tháng đầu năm 2021

1. Thu:

– Tồn quỹ năm 2020: + Tiền mặt:   1.500 USD

+ Gửi ngân hàng ACB: 10.000 USD

– Ngày 21/05/2021: Nhận thêm tiền mặt:       800USD

Tổng cộng thu: 2.300 USD (tiền mặt) + 10.000 USD (gửi ACB)

2. Chi:

18/01/2021Phúng điếu Thầy Võ Đăng Nam – Cựu GS ĐK, Đại diện Phượng Vỹ ở Huế200 USD
15/03/2021Giúp cô Lê Thị Thanh Vân – Cựu HS Thuỷ Biều bị ung thư vú100 USD
25/04/2021Phúng điếu Thầy Phan Văn Chạy – Cựu GS QH100 USD
19/06/2021Phúng điếu Thầy Võ Trang – Cựu GS QH100 USD
20/07/2021Hỗ trợ Thầy Trương Sĩ Sằn – Cựu GS QH nằm viện100 USD
30/07/2021Hỗ trợ Bác Phan Đức Phước – Cựu NV QH bị ung thu phổi100 USD
20/08/2021Hỗ trợ Anh Đoàn Tư Hoan – Cựu HS QH nằm viện100 USD
25/09/2021Phúng điếu Thầy Cao Xuân Duẫn – Cựu GS QH100 USD

  TỔNG CỌNG:     900 USD 3. Tồn quỹ: 2.300 USD – 900 USD = 1.400 USD (tiền mặt) (a)

10.000 USD (gửi ACB) (b)

 1. Các khoản thu sau tang lễ Chị Quế Hương: 

1. Ngày 11/10/2021: Chị Ngọc Ấn gửi về khoản tiền do các thân hữu Đồng Khánh Quốc Học đóng góp để hồi hướng công đức cho chị Quế Hương là 3.200 USD nhưng bên này chỉ nhận được 74.000.000 VND, sau đó phải đổi lại sang tiền USD là 3.100 USD (c)

2. Ngày 08/11/2021: Các anh chị Bình, Minh Châu, Xuân Phương và Thuỷ Tiên đóng tài khoản Phượng Vỹ ở ngân hàng Bank of America ở Texas, rồi chuyển về tài khoảng chung của Phan Khắc Tuân và Nguyễn Khoa Diệu Huyền, ở ngân hàng ACB Huế là 9.393 USD (d)

 1. Kết toán tồn quỹ tương tế PVĐKQH năm 2021: 

Tiền mặt: 1.400 USD (a) + 3.100 USD (c) =   4.500 USD

Tiền gửi ngân hàng ACB: 10.000 USD (b) + 9.393 USD (d) = 19.393 USD

Tổng cọng:     23.893 USD 

Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Chịu trách nhiệm thu chi và tường trình

Phan Khắc Tuân

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Bảng Tường Trình Quỹ Tương-Tế Phượng-Vỹ ĐồngKhánh Quốc-Học năm 2021

I. Thu Chi trong 9 tháng đầu năm 2021

Tồn Quỹ năm 2020: Tiếnhttps://docs.google.com/document/d/1NaWhEyX7u2US-rDTNDIe3H5QxpTnE5SB/edit?usp=sharing&ouid=118443678880505882610&rtpof=true&sd=true

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Chúng tôi nhận được Thư báo của Thầy Phan Khắc Tuân, Đại diện Phượng Vỹ Đồng Khánh Quốc Học tại Huế … Xin chép lại để các bạn đọc rõ:

A. Số tiền $6,500 đô la gửi về ngày 27 Tháng Tư năm 2021 được chỉ định phân phối như sau

 1. Quà cho 2 trường 5,000 đô la chia ra cho 2 trường Đông Khánh (2,600 đô la) , Quốc Học (1,400 đô la)
 2. Nhập Quỹ tương tế Phượng Vỹ ĐK,QH: 800 đô la
 3. Quà Từ Thiện BV Trung Ương Huế : 500 đô la (do Bà Nguyễn Thi Thu Sương gửi cho Soeur Trần Thị Hoàn
 4. Tổn phí trao quà: 200 đô la
 5. Tổng cọng từ mục 1 đến 4: 6,500 đô la

B. Chi tiết Quà cho Đồng-Khánh: 100 đô la mỗi người

 1. Các Cựu Giáo Sư: Mai Quang Châu, Phạm Phước Bách, Phạm Thị Diệu Tịnh, Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Trương văn Bính, Trương Thị Thu Hoa, Trần Thị Bạch Vân, Nguyễn Thị Thanh Nhạn, Nguyễn Yến, Nguyễn Tấn Tam. (10 Người)
 2. Cựu Nhân Viên: Hồ Thị Dung, Lê Thị Luyện, Nguyễn văn Do (3 người)
 3. Cựu Học sinh: Nguyễn Thị Chanh, Dương thị Hẻo, Nguyễn Thị Ninh, Hồ Thị Thái, Huỳnh Thị Cẫm Giang, Tôn Nữ Thiện, Vương Thị Trai, Huyền Tôn Nữ Phương Trang, Nguyễn Thị Tâm, Phan Thị Trai Nguyễn Thị Tường Loan, Trần Thị Nết, Lê Thị Thiện (13 người)

C. Quà Cho Quốc Học : 100 đô la mỗi người

 1. Cựu Giáo Sư: Cao Xuân Duẫn, Bùi Ngọc Liên, Phạm Đình Uyển , Nguyễn Phú Phụng, Võ Trang, Trương Ngọc Phú, Ngô Viết Diễn, Phùng Hữu Huy, Hồ Văn Ngữ, Trương Văn Minh, Bửu Văn, Đoàn văn Khuyến
 2. Cựu Nhân Viên : Nguyễn Quế, Tôn Nữ Lạc Tịnh, Lê Đình Vàng
 3. Cựu Học Sinh: Nguyễn Xuân Dương, Huỳnh Bá Thuận , Nguyên Thành Thanh, Tôn Thất Nhật , Châu văn Trường, Nguyễn văn Ngọc , Hồ Quốc Huy, Vĩnh Đàn , Nguyễn Xuân Hồng Ánh

Cuối Thư : Huế Ngày 16 tháng Năm năm 2021

Đại Diện Phượng Vỹ ĐK,QQH tại Huế

Thầy Phan Khắc Tuân.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Blog at WordPress.com.