Thân gởi các bạn Nhóm Phượng Vỹ,các thành viên Đồng Khánh Quốc Học và thân hữu.

Sau Lá Thư PV 33, Chị Trưởng Nhóm đã cùng chúng tôi bàn thảo dự tính chấm dứt Công Tác Tình Thương của Nhóm PV Houston,và ra Lá Thư PV cuối cùng ( Tuyển tập Phượng Vỹ ) để tặng các bằng hữu đã từng chen vai sát cánh cùng Nhóm PV trong bao nhiêu năm dài hoạt động, đã khuyến khích, ủng hộ tinh thần, vật chất cho Nhóm , mới có được kết quả ngày hôm nay.

Không ngờ Chị bỗng thăng hoa. Nay chúng tôi tiếp tục gom một số bài của 32 tờ Lá Thư để làm thành Tuyển Tập Phượng Vỹ, trước là mong hoàn thành mỹ ý của chị , sau cũng để giữ lại giùm quý bằng hữu một kỷ vật quý báu của tuổi học trò.

Qua Tuyển Tập Phượng Vỹ các bạn sẽ tìm lại được bao kỷ niệm yêu thương, sẽ hình dung ra được một khung trời cũ của các trường trung học trong giai đoạn 45-75 với một nền Giáo Dục dựa trên phương châm “Dân tộc- Nhân bản- Khai Phóng”, với tư cách đạo đức nghiêm minh mà khiêm cung của bậc Thầy, và thái độ lễ giáo trong thương kính của học trò. Một giai đoạn giáo dục chỉ trong có ba mươi năm, nhưng đã hình thành một khuôn mẫu giáo dục tốt đẹp về moi phương diện, rất khác trước đó, 45, và sau đó, 75.

Phần thú hai của Tuyển tập Dành Riêng Cho TƯỞNG NIỆM CHI QUẾ HƯƠNG, cánh chim đầu đàn không hề mỏi của Nhóm Phượng Vỹ Houston.

Ngày 14 tháng 11 năm 2021,
Kỷ niệm 100 ngày Vĩnh Biệt chị Trưởng Nhóm
Huyền Tôn Nữ Quế Hương.

Nhóm thực hiện:
Lê Thị Tường Loan – Tôn Nữ Tiểu Bích
Tôn Nữ Mỹ Trang – Võ Thị Nguyệt
Phạm thị Hoàng Oanh – Nguyễn Thị Thanh Tâm
Hoàng Thị Oanh – Dương Minh Châu
Đoàn Túy Hạnh – Đoàn Thu Lê
Nguyễn Khoa Diệu Hiệp

Bị chú: Chúng tôi đăng Bản PDF cua Tuyển Tập Phượng Vỹ lên đây, mời các bạn đọc.
Vì một số hạn chế, nên số sách in co it, quý bạn nào muốn có sách in TTPV, xin hỏi ghi tên nhận sách ở một trong những người của Nhóm thực hiện trên đây.

(Chú Thích : Trang Web này không thể đăng toàn văn 1 tập san , nhưng có thể đang 1 đường link dẫn tới tập san nếu được cung caasp)

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: