Phượng-Vỹ họp mặt 2019 @ Houston TEXAS Hoa Kỳ Tháng 9

Ban Biên tập trang WEB Phuongvy.com trân trọng xin lỗi cùng Quý vị vì “Đã quá chậm trễ” trong việc upload tin tức và Hình ảnh ngày họp mặt 2019
Xin Quý Thầy Cô và Các Bạn cùng Quý Độc Giả lượng thứ và đại xá cho
1. Hình ảnh Phượng-Vỹ Tại Nhà Lê Thị Ngọc Ấn:

https://photos.app.goo.gl/XozFipteNN2sZZf18

2. Hình Ảnh Phượng Vỹ Tại Kim Sơn Houston : 3 parts 1 2 3

Part 1: https://photos.app.goo.gl/SwyWvqqHgH4asD7ZA
Part 2: https://photos.app.goo.gl/UDjDjhDBXYBFTYzQ6
Part 3: https://photos.app.goo.gl/T6DnktXRNsARRvrMA

Slide show will come soon

Advertisement
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: