Monthly Archives: June 2019

Họp Mặt Phượng-Vỹ Hoa Kỳ @ Houston 2019

Đây là lần thứ 31 của Ngày Thành Lập Nhóm Phượng-Vỹ tại Houston.  …

Khởi đầu do ý kiến giúp đỡ các Thầy Cô và Học sinh của “Hai ngôi trường tiêu biểu”  Quốc Học và Đồng Khánh và dần dần ngày này đã trở thành Ngày đoàn tụ và Khai trường mỗi năm, trong trí óc của những Thầy Cô Giáo và Học sinh xứ Huế không phân biệt bất cứ trường nào.

Năm Nay Ngày đoàn tụ sẽ được tổ chức vào

Trưa Chủ Nhật 1 tháng Chín 2019 tại Nhà Hàng Kim Sơn Seafood Restaurant ,

10603 Bellaire Boulevard , Houston Texas 77072 (ĐT 281-598-1777) .

Mọi chi tiết xin liên lạc với Cô Quế Hương, người chủ trương của nhóm ĐT  713-551-9525

hay email cho:    co.pham@vietv.com  (có thể chậm nhưng chắc chắn sẽ được trả lời) .

Trước Ngày Họp mặt,  có thể có 1 đêm Hội Ngộ cũng tại Houston.   Giá vé Ngày Họp mặt là 50 đô la. Giá vé  và nơi tổ chức đêm Hội ngộ  sẽ ít hơn, sớm hơn và khác hơn Ngày Họp Mặt.  Tùy theo yêu cầu, theo dự tính  có thể sẽ gặp nhau tại Kim Sơn Buffet , trước ngày họp mặt Chủ Nhật , tiền ăn trả tại chỗ

Mong Các bạn khắp nơi tham dự .

Đây là những cơ hội hết sức hiếm có để gặp nhau, hàn huyên và tìm lại những kỹ niệm cũ.  Chắc chắn các bạn sẽ không bỏ qua, bởi vì sẽ không bao giờ có lại được!!!!

Thân Ái

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Blog at WordPress.com.