Nhiều bậc Trưởng Bối ra đi: Giáo Sư Nguyễn Văn Trường và Giáo Sư Lê Quân Thụy đã từ giã chúng ta!

Thời tiết tại Houston và tại Hoa Kỳ  trong 2 tuần lễ vừa qua rất lạnh. Thêm vào đó dịch cúm mùa Đông hoành hành nặng nề trên toàn lãnh thổ nước Mỹ.  Nhiều bậc trưởng bối vì vậy đã đột ngột ra đi:

Trân trọng thông báo với các cựu Học sinh của Hai Giáo Sư:

1. Giáo Sư Nguyễn Văn Trường,

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Việt Nam Cọng Hòa, Phu quân của Cô Hồ Đắc A Trang,  đã ra đi tại Houston Hoa Kỳ  trong ngày 3 tháng Giêng 2018. Giáo Sư Trường được 88 tuổi .

Tang lễ đã cữ hành tại Houston ngày chủ Nhật 7 tháng Giêng 2018

2. Giáo Sư Lê Quân Thụy

Nguyên Giáo Sư trường Nữ Trung Học Đồng Khánh Thành phố Huế, cũng đã ra đi ngày 18 tháng Giêng năm 2018 tại Thành phố San Diego, Hoa Kỳ .  Giáo sư Thụy được 86 tuổi .

Chúng tôi đến nay vẫn chưa rõ Chương trình tang lễ như thế nào

Xin Báo tin cùng các Bạn và Xin Trân Trọng Chia buồn đến Gia đình nhị vị Giáo Sư

Thêm vào đó chúng tôi lại vừa được tin Thân Mẫu của Bạn Nguyệt Thu và cũng là Nhạc Mẫu của Anh Đinh Trường Hảo cũng vừa mới ra đi ngày 19 tháng Giêng tại Huế Việt Nam.

Xin trân trong chia buồn cùng Anh chị Hảo-Nguyệt Thu.

Xin đọc Chi tiết phân ưu trên Trang Website Đồng Khánh 1973  http://dk1973.com

Ban Biên tập Website Phượng vỹ  http://phuongvy.com

 

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: