Cô Khánh-Tĩnh từ trần, Oct 2017

Được Tin Buồn:

Cô:   CôngTằng Tôn Nữ Khánh Tĩnh

Cựu giáo sư trường Đồng Khánh,

Đã tạ thế ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Nam Cali,

Hưởng thọ 93 tuổi.

 

Nhóm Phượng Vỹ và cựu giáo sư, học sinh Đồng Khánh vô cùng thương tiếc ,

Ban Biên tập trang web : http://phuongvy.com

Xin phân ưu cùng tang quyến.

Trưởng nhóm Phượng-Vỹ

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: