Monthly Archives: October 2017

Cô Khánh-Tĩnh từ trần, Oct 2017

Được Tin Buồn:

Cô:   CôngTằng Tôn Nữ Khánh Tĩnh

Cựu giáo sư trường Đồng Khánh,

Đã tạ thế ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Nam Cali,

Hưởng thọ 93 tuổi.

 

Nhóm Phượng Vỹ và cựu giáo sư, học sinh Đồng Khánh vô cùng thương tiếc ,

Ban Biên tập trang web : http://phuongvy.com

Xin phân ưu cùng tang quyến.

Trưởng nhóm Phượng-Vỹ

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Đồng Khánh 1967 Kỷ niệm 50 năm ngày ra trường

Buổi họp mặt được tổ chức ở nhà Chị Kim Đôn Bắc California

Sau đây là một số hình ảnh

https://plus.google.com/photos/102695596165054787858/albums/6471804108999764705 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Phượng Vỹ 2017 và Cơn Bão Harvey

Ngày Phượng Vỹ 2017 năm nay đáng lẽ ra sẽ  rất là đông đảo học sinh và thân hữu khắp nơi trên thế giới về để kỷ niệm 100 năm ngày Trường Đồng Khánh được thành lập.  Không may cơn bão Harvey đã diễn ra tại Houston  2 tuaafn trước đó gây  nên một trận lụt thế kỷ.  Do tình trạng đau buồn đó, Phượng-Vỹ đã chỉ làm  lể chào cờ  và tuyên bố lý do buổi gặp mặt mà thôi.  Và sẽ cống hiến  một số tiền bạc giúp cho Quỹ yễm trợ Đồng Bào Houston, nạn nhân của Cơn Bão Harvey.

Số tiền tăng cho Ban Chấp hành Cộng Đồng Người Việt Houston gồm 2 đợt

Đợt 1:             8,000.00 đô la  Gồm Có

1. Phượng-Vỹ:  4250 đô la

2. Thân Hữu Quốc Học Đồng Khánh Nam Cali:  3,250 đô la

3.  Ban Tổ Chức 60 năm Đại Học Huế:  500 đôla

Đợt 2:           3870.00  do cô Kim Chi  đại diện cho  Than Hữu Quốc Học Đồng Khánh Nam Cali  (lần 2) và Hội Hoàng tộc Nam Cali

Phạm Cơ đã  nhận cheeck và đã chuyễn Cho Hội Đồng Đại Diên Cộng Đồng Houston và vùng Phụ Cận (ĐT:  832-831-5116)

Tuy không có văn nghệ nhưng ngày gặp mặt 2017 cũng rất vui vì  như mọi người đều biết, nhu cầu “Nhìn Nhau, Bắt tay nhau mỗi năm” .  Như mọi người đã biết, khi người ta tuổi càng cao, nhu cầu này càng lớn.   Tuy nhiều người phương xa không về được , Buổi gặp mặt  vẫn có nhiều Anh chị từ xa về trước đó, hay từ xa đã phải về Dallas  rồi từ Dallas lái xe về Houston, như Anh Chị  Hà Ngọc Minh từ  Nước Đức chẳng hạn…  Nhiều anh chị khác đã vội vã đi chuyến đầu tiên sau khi Phi trường mở cửa trở lại và từ Phi trường đến dự ngay trong ngày Phượng Vỹ.

Sau đây là hình ảnh ngày Phượng Vỹ 2017 trong các links kể sau

1.  Link1    : https://photos.app.goo.gl/XZ1KqbBSMjL8J94w2

2. Link#2 :   https://photos.app.goo.gl/GWh3095tIg3Xrjeb2

3. Link 3: https://photos.app.goo.gl/PdxRYP3Lq6PzToJV2

4. Link 4 :   https://photos.app.goo.gl/yy2BxqpE5eJusvGQ2

5. Last Link:   Buổi tối tại Nhà Ngọc Ấn :

https://photos.app.goo.gl/RPP85sueG44fwBtA3

 

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.