Ngày Phương-Vỹ 2017 Thông cáo số 2

Trong Thông báo khẫn cấp trước đây chúng tôi đã trình bày ý định của Nhóm Phượng-Vỹ nhằm giúp đỡ đồng-bào bão lụt Houston…trong hoàn cảnh hiện nay

Nay chúng tôi xin đưa thêm chi tiết về Ngày Phượng Vỹ 2017 như sau:

  1. Chúng tôi  sẽ tiết giãm tối đa mọi chi phí để có thể dùng số tiền còn lại tặng cho quỹ cứu trợ bão lụt của Thành phố Houston
  2. Chúng tôi sẽ hũy bỏ ngày Hội ngộ tổ chức vào đêm thứ Bảy.
  3. Ngày Phượng Vỹ, tổ chức vào trưa Chủ Nhật 3 tháng 9 sẽ được tổ chức đúng giờ cũng tại nhà hàng đã được dự trù nhưng đơn giản hơn để phù hợp với tinh thần tiết kiệm trong hoàn cảnh khó khăn của thành phố.
  4. Sẽ không có văn nghệ để giữ  một hình ảnh trang nghiêm trong biến cố đau thương của thành phố.  Buổi họp mặt sẽ có các hoạt động quyên thêm tiền cho quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt của Thành phố.
  5. Quan khách tham dự , Y phục xin đơn giản nhưng trang trọng.
  6. Mọi chi phí,và quyên góp sau khi tổng kết sẽ  được tặng cho Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt của Thành Phố.  Chúng tôi sẽ liên lạc để tìm nơi tiếp nhận
  7. Chúng tôi cám ơn sự thông cãm và giúp đõ của các vị Manh Thường Quân, Các Thầy, Các Cô, Các Thành viên của Nhóm Phượng Vỹ đã hợp tác cùng  chúng tôi trong ngày Phượng Vỹ 2017 năm nay

Trân Trọng Cám Ơn và Kính Chào Quý Vị

Nhóm Phượng-Vỹ Houston

Image result for Harvey hurricane Houston

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: