Giáo Sư Hoàng Trọng Hàn qua đời @ Virginia Hoa Kỳ ngày 1 May 2017

Trích thư của Anh Nguyễn Mậu Trinh tại Virginia

Thưa các Anh Chị :

Giáo-sư Hoàng Trọng Hàn, một thân-hữu Huế sinh-hoạt năng-nổ, đã qua đời hôm Thứ Hai ngày 1 tháng 5, 2017 tại Aldie, Virginia, hưởng thọ 84 tuổi.
Chương-trình thăm viếng từ 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7 sắp đến mà thôi. (sau lễ phát tang và trước lễ hỏa táng).
Cũng như lần trước với bà Tôn-nữ Minh-Đức (phu-nhân Trung Tướng Lữ Lan), chúng ta sẽ cùng nhiều người đăng báo Phân Ưu và gửi tràng hoa (nếu tang gia không từ chối).
Anh Chị nào quen thân, muốn tham-dự, xin liên-lạc với anh Ngô Phi Đạm .
NMTrinh

Cáo Phó

Chúng tôi cùng đau đn báo tin cùng thân bng quyến thuc:  Chng, cha, ông chúng tôi :

Giáo Hoàng Trng Hàn

Pháp Danh Nguyên Hong

nguyên Chánh S Hc Chánh Đà Lt

nguyên Hiu Trưng Trung Hc Trn Hưng Đo, Đà Lt

nguyên Giáo Vin Đi Hc Đà Lt

các trưng Quc Hc, Huế

Trn Hưng Đo, Đà Lt

Petrus Trương Vĩnh , Sàigòn

Chu văn An, Sàigòn

Đã t trn ngày 1 tháng 5 năm 2017 ti Fairfax, Vginia

ng th 85 tui

V: Trn th Xuân-Lan

Trưng Nam: Hoàng trng Nguyên-Khánh con

Trưng N: Hoàng th M-Lc, chng Rick Morimura

Th Nam: Hoàng trng Hiếu-Long, v Đng Tuyết-Khanh các con

Th N: Hoàng th ng-Linh, chng Berton James Braley, III các con

Đích Tôn: Brionni 

=======================================================

Ban quản trị Blog  Phuongvy.com,   Xin Chân thành chia buồn cùng tang quyến.  Xin cac bạn cùng chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn Thầy được sớm an lạc

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: