Monthly Archives: November 2016

Phu Nhân Thầy Phong qua đời

Được tin trễ Phu nhân của Thây Nguyễn Quang Phong, Giáo sư trường Đồng Khánh đã qua đời tại Canada .

Bà Nguyễn Quang Phong,

nhủ danh Nguyễn T. Vân Hiệp

mất ngày 27 tháng 10 năm 2016 tại Ontario, Canada ,

hưởng thọ 78 tuổi.

Ban Biên Tập Phuongvy.com xin

Chia buôn cùng Thầy Phong và Tang quyến

Đông thời loan báo tin này cho tất cả học sinh cũ và bạn bè quen biết để

Cùng chúng tôi góp lời câu nguyện cho linh hồn cô được an lạc

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Blog at WordPress.com.