Monthly Archives: July 2016

Colosseum, Italy

Rất nhiều hình ảnh của Italy..Trước hết là Đấu trướng Colosseum :  Con đường tài Chổ chiesc Cruise ship đến đây đi gần 1 giò đồng hô trên xe buýt : Ph0ng cảnh rất đẹp như trong link này

https://goo.gl/photos/j2GyfHeWNzRM98LD9

Here we go…Đấu trường Colosseum

https://goo.gl/photos/wMyhUE54oE1fGBxN8

h0ng cảnh rất đẹp như trong link này

https://goo.gl/photos/j2GyfHeWNzRM98LD9

Here we go…Đấu trường Colosseum

https://goo.gl/photos/wMyhUE54oE1fGBxN8

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Trở lại Sorrento, Italy

Con đường Từ Pompei đến Sorrento:

https://goo.gl/photos/chkwxUuYMkkUUCKZ9

Sorento một nơi có bài hát nổi tiếng : Come back to Sorrento:

Quang cảnh Sorrento

https://goo.gl/photos/J8ajARh2eSJq1RqC6     : Khu thị tứ

Khu bán lẽ chợ xép

https://goo.gl/photos/VsXwqKNnRms3LKes7

Con đường từ Pompeii đên Sorrento  khá xa

https://goo.gl/photos/J8ajARh2eSJq1RqC6

Con đường Từ Pompei đến Sorrento:

https://goo.gl/photos/chkwxUuYMkkUUCKZ9

Khu bán lẽ chợ xép

https://goo.gl/photos/VsXwqKNnRms3LKes7

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.