Wecome Party on Cruise Ship

https://goo.gl/photos/DTNZfM9P8ATU1ZUs8

Ngày đầu tiên Chủ nhật chờ lên tàu…Đến trưa tàu khởi hành để băng ngang Địa trung hải..Tàu chạy suốt ngày và suốt đêm.Trong khi đó trên tàu mở Pool Party …Welcome khách đi tàu ..Rất vui nhộn .Sáng hôm sau tàu đến Napoli , nước Ý (Naples)

 

https://goo.gl/photos/DTNZfM9P8ATU1ZUs8

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: