Công viên “PARK GUELL” Barcelonna -Spain

https://goo.gl/photos/AHvcnQms7aZ8t9C77

Sáng Thứ Bảy, vẫn còn ở Barcelonna .. Viếng Công viên “PARK GUELL” Được xây dựng trong khoảng từ 1900 đến 1914 và khánh thành năm 1926… Người Xây dưng là Kiến trúc Sư Antoni Gaudi..Công viên nằm trên một ngọn đồi rất cao nên leo núi mệt nghỉ … Vì nhiều trẻ lạc nên thiếu hình ảnh chỉ còn những ai đứng gần máy hình mà thôi

More pictures at link

https://goo.gl/photos/AHvcnQms7aZ8t9C77

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: