Monthly Archives: May 2016

Phượng Vỹ Houston, tháng Năm @ Nga & Xá

https://goo.gl/photos/pnuJRSmTpSP95YNN8

Nhân dịp Nga -Xá mua nhà mới và mời Các Thầy, Cô..Anh chị Em trong Phượng-Vỹ đến chơi… Sau đây là vài hình ảnh của một phó nhòm ..  không chuyên

 Bửa tiệc vui thiếu vắng nhiều Anh, nhiều Chị  … Ai bây giờ cũng lớn tuổi :  Rõ là rãnh nhiều nhưng  .. ai cũng có nhiều lý do  khác nhau  ..  để không được tự do di chuyễn như trước… Thầy Hứa Thảo và Cô Quế Hương, cô Tường Loan …     phải nói là vẫn rất  khỏẻ mạnh và năng nổ nhất

Có một vài khách mời …  mới …  nhiều người vẫn thường đến..nhưng không có dịp nói chuyện …Nhiều người mới  khác  từ VN qua chơi ..Tôi gặp lại chị Bùi Kim Chi vợ Của BS Lương bạn Văn Nghệ trên trang Phượng vỹ được vài lần thì được tin Anh qua đời  …

Một Chị Bạn khác từ Ohio đến ..quen mặt ..  hỏi tên rồi …quên mất tên…Tuổi già rõ là lú lẫn mất rồi… Ngoài   đường cứ nghĩ là mình già…Ai ngờ trong Phượng Vỹ …Mình vẫn là người trẻ — trung..(Không phải là Trẻ-trung thiệt mà là trẻ ở mức ..trung bình mà thôi  chứ không trẻ lắm)  hahaha

Nói là ít mà vẫn không kể hết tên các Anh các Chị đã tham dự

Nhưng… Cám ơn và Chúc Mừng hai bạn Nga và Xá

Nhiều hình nửa .. Xin  Click @ link: https://goo.gl/photos/pnuJRSmTpSP95YNN8

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.