Cáo Phó: Thân Mẫu của Chị Nghê Thị Anh-Ngọc

Gia đình Chúng tôi Trân Trọng
Báo Tin Buồn
 
Cụ Bà Nguyễn Hữu Luân
Nhủ danh Công Tằng Tôn Nữ Anh Đào
Pháp danh Nguyên Hoa

Đã tạ thế ngày 18 tháng 2 năm 2016

nhằm ngày âm lịch 11 tháng 01 năm Bính Thân
Tại tư gia 12 Nguyễn thiện Thuật Huế
Hưỡng Đại Thọ 90 tuổi

Lễ Di Quan sẽ cữ hành:
Ngày thứ tư 24 tháng 2 2016
nhằm ngày 17 tháng 2  Bính Thân  lúc 5 giờ 30 sáng
Tang gia đồng kính báo
Nghê thị Anh Ngọc cùng chồng và các con cháu
Con dâu Lưu Huyền Trân và các con cháu
Ngô thị Anh Hoa cùng chồng và các con
Nguyễn thị Anh Hảo cùng chồng và các con cháu
Nguyễn cảnh Hùng cùng vợ và con
====================================================
Gia đình Phượng Vỹ Houston
Bạn bè của Anh Chị Hiệp-Ngọc Trong và Ngoài Nước
Xin Chân Thành Chia Buồn Cùng Anh Chị Hiệp -Ngọc
Xin Các Bạn Cùng Chúng tôi chúng lòng cầu Nguyện  Cho Hương Linh Cụ Bà Sớm Siêu Thoát
=======================================================
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: