Họa Sĩ Đinh-Cường Qua đời – Jan 2016

Chuyên đề về họa sĩ Đinh Cường

Được tin Họa sĩ Đinh Cường, Pháp danh Quãng-Thái, vừa tạ thế ngày 7 tháng giêng năm 2016, nhằm ngày 28 tháng 11 năm Ất Mùi…

Nhóm Phượng-Vỹ, chân thành chia buồn cùng chị Tuyết Nhung và các Cháu 

Chúng tôi kính cẩn Cầu Nguyên cho Linh Hồn Họa Sĩ Đinh Cường sớm được siêu thoát 

————————————————————————–

Ghi chú:   Họa sĩ Đinh-Cường hằng năm vẫn vẽ tranh bìa cho tạp chí “Lá Thư Phượng-Vỹ”

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: