Monthly Archives: August 2015

Hình Ảnh Slide Show Đại Học Huế & Đại Học Y-Khoa Huế Họp mặt 2015 @ Santa Ana

Đại Học Huế Họp mặt 2016 tại California

Đại Học Y Khoa Huế Họp mặt 2015 Tại Calfornia Part 1 and Part 2

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Đồng-Khánh 1973 Đại Náo California Tháng 8 2015

Tại Buổi Họp Mặt của Y Khoa Huế ở Santa Ana…Tối  Thứ Sáu 31 tháng 7  2015  ..

Các Bạn trong nhóm đã cùng nhau trình diễn

Vũ khúc Lời Tỏ tình dễ thương dựa trên bài hát cùng tên

Slide show hình ảnh vũ khúc nói trên

Tại Một Buổi họp mặt khác

Sáng chủ nhật 2 Aug 2015  Của Đại Học Huế.cũng ở Santa Ana..

Các bạn Đồng Khánh 1973 trình diễn một lúc 3 màn

  1. Nhạc kịch “Dân Ca Ba Miền

2. Vũ Khúc Diana

3. Hợp Ca “Một Thoáng Quê Hương”

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Blog at WordPress.com.