Thầy Đăng Ngọc Ấn từ trần @ Virginia Hoa Kỳ , 6 April 2015

Được Hung Tin

Thầy Đặng Ngọc Ấn

Pháp danh Nguyên Tâm

Nguyên là Giáo sư Trường Đông Khánh Huế

Đã từ trần tại Virgina

Hưởng thọ 80 tuổi

Các Bạn Hữu Trong Nhóm Phượng Vỹ Houston TX USA

Các Học trò cũ của Thầy

Ban Biên Tập PhuongVy.com

Xin Chân Thành Chia Buồn Cùng Đại Tang Quyến

Xin Tất cả cùng chung lời Cầu Nguyện Cho Hương Linh Thầy sớm Cao Đăng Phật Quốc.

Cáo Phó của Thầy Đặng Ngọc Ấn

Cáo Phó của Thầy Đặng Ngọc Ấn

Advertisement
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: