Phu Quân chị Bích Vân (@ Saigon) Qua đời tại Cali 31/12/2015

CÁO PHÓ

Cáo Phó

                            Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn

                           cùng thân bằng quyến thuộc và quý thầy cô và bạn hữu

                                    Chồng, cha, em, anh, bác, cậu của chúng tôi là:

              Ông   LÊ VĂN DŨNG

              Pháp danh: Nguyên Trường

Sinh năm 1951, Tại Huế, Việt Nam

Tạ thế ngày 31 tháng 12 năm 2014

Nhằm ngày 10 tháng 11 năm Giáp Ngọ

tại Anaheim, California, Hoa Kỳ

 Hưởng thọ 63 tuổi

 Linh cửu được quàn tại:

Nhà quàn Peek Funeral Home

7801 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683

Tel.: (714) 893-3525

 *** Chương trình tang lễ và thăm viếng tại Hoa Kỳ***

Thứ Tư, ngày 07 tháng 01 năm 2015:

10:00 am: Lễ Phát Tang

12:00 pm – 08:00 pm: Thăm viếng

 Thứ Năm, ngày 08 tháng 01 năm 2015:

09:00 am – 10:15 am: Lễ Di Quan

 *** Chương trình tang lễ và thăm viếng tại Huế ***

 

Thứ Năm, ngày 08 tháng 01 năm 2015:

08:00 : Lễ thỉnh linh, phục hồn

Lễ thành phục, thọ tang, cúng cơm

14:00: Lễ cầu siêu

24:00: Lễ khiển điện

12:00 – 22:00: Lễ viếng

Tổ chức tại: 33  Trần Thúc Nhẫn, Huế, Việt Nam

 

*** Chương trình tang lễ và thăm viếng tại Sài Gòn ***

Thứ Năm, ngày 08 tháng 01 năm 2015:

9:30: Lễ phát tang

Tổ chức tại: Chùa Giác Uyển: 525/37 đường Huỳn Văn Bánh, P.14, Q. Phú Nhuận

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Vợ: Nguyễn Thị Bích Vân

Trưởng Nam: Lê Thanh Trung

Thứ Nam: Lê Quốc Việt

Cùng toàn thể anh chị em và gia quyến

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

 

CAO PHO

=======================================================

Được tin buồn

Anh Lê Văn Dũng

Phu quân Chị Bích Vân một Phượng Vỹ ở Saigon

đã qua đời tại California ngày 31 tháng 12 2014

Photo

Gia đình Phượng Vỹ

Bạn Bè Của Anh Dũng và Chị Vân

Trong và Ngoài Nước

Blog Phượng Vỹ.com

xin chia buồn cùng chị và tang quyến

****

Xin Thông báo cùng các bạn

Tang lễ sẽ cữ hành tại California ngày Thứ Tư 7 tháng 1 2015

Chúng tôi xin các bạn Chung lời cầu nguyện cho Hương linh Anh được chóng siêu thoát

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: