Phượng Vỹ Ngày Nhớ BS.Nguyễn Khoa Nam Anh 01 Jan 2015

Như mọi năm cứ đến đầu năm mới mọi người (nhưng người trong gia đình Phượng Vỹ) tại Houston lại tụ tập gặp nhau để nhớ đến một người đa ra đi không về:

BS Nguyễn Khoa Nam Anh

Photo  Photo

Năm nay trời rất lạnh, cứ mỗi năm gặp nhau ai cũng có nhều thay đổi, có nhiều vị Đàn Anh khác đã ra đi vĩnh viễn để gặp BS Nam Anh mà lại không đến đây để gặp nhưng người còn lại.  Người mà Cơ đang nghĩ đến là Thầy Dung phu quân Cô Tường Loan.

Photo  Photo

Thời gian qua nhanh, nhưng dấu thời gian lại không chịu trôi qua mà tiếp tục dừng chân in vết trên con người như một lời nhắn nhũ êm đềm…..

Màu thời gian không xanh

Màu Thời gian tím ngát

Hương Thời gian không đậm

Hương Thời Gian thanh thanh!!!

Photo  Photo

Trời rất lạnh nên Phạm Cơ, người cầm máy cũng bối rối  do đó có nhiều lỗi lầm:  Dự trù chụp hình tất cả để ai cũng có hình, Đến khi về nhà mở máy ra mới thấy còn thiếu nhiều quá, nhất là thiếu Cô Quế Hương, thiếu chị Hồng , thiếu.???…. Chắc là hôm nay không có vợ đi cùng để nhắc nhở?   Cơ thành thực xin lỗi thầy Nam Anh và xin lỗi Cô Quế Hương và mọi người

Photo   Photo

More pictures:

https://plus.google.com/u/1/photos/101235027987233350881/albums/6099573316949736097

Phạm Cơ

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: