Phu Quân của Cô Tường Loan Mãn phần tại Houston Tháng 9 2014

Photo Photo

Được Hung tin:

Phu Quân của Cô Tường Loan

Hiệu trưởng và Giáo Sư của trường trung Họa Đồng Khánh Huế trước năm 1975

đã mãn phần tại Houston 28 tháng 9 năm 2014

Hưởng Đại Thọ 95 tuổi

Photo   Photo

 

1. Lễ nhập quan và Phát tang sẽ được cữ hành sáng hôm nay Thứ Ba 30 tháng 9 2014, tại nhà quàn Vĩnh-Cữu đường Dairy Ashford Houston

2. Nhóm Phượng-Vỹ Houston Texas sẽ đến Phúng Điếu và Phân Ưu vào chiều nay thứ Ba 30 tháng 9 2014 tại nhà quàn Vĩnh Cữu

 

Photo  Photo

Photo  Photo  Photo

3.Lễ Di quan và An táng: 9 giờ Sáng Thứ Năm 2 tháng 10 2014

 

Photo  Photo

Photo  Photo

Photo Photo

 

Kính Thưa Cô và Đại Tang Quyến

Trước Tin Thầy ra đi

Nhóm Phượng Vỹ,
Các Bạn bè ,
Các Học trò của Cô
Ban biên tập Báo mạng Phượng Vỹ

Xin Trân trọng Phân ưu cùng Cô Tường-Loan và Đại tang quyến.

Xin Quí Vị cũng chúng tôi góp lời cầu nguyện để Linh Hôn người quá cố sơm được siêu thoát.

 

More Pictures: Double click here : https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/6065001104815187425

 

Photo  Photo

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: