Ngày Họp Mặt Phượng Vỹ @ Kim Sơn Bellaire 2014 Mùa Labor Day

Một hình ảnh bằng vạn lời nói:

Video No 1:  Phóng sự của  VIETV Houston

Click vào Link hay click vào hình đều được  cả

http://youtu.be/A1aary8gk9I

 

Photo

 

Video 2: Espana Cani

Xin click vào hình dưới để xem video  –Video sẽ được mở ra ở “tab” bên cạnh:

t

Hình ảnh

Nhiều hình nữa…Xin Click vào link bên dưới

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/6053885202206400961

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: