Monthly Archives: August 2014

Họp mặt Phượng Vỹ Houston 2014 September

Xem hình trước.
Bài vở xin sẽ update sau:

Nhiều hình khác — Xin double click link dưới đây

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/6053701351472746177

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Họp Mặt Houston 2014

Ngày họp mặt Lần Thứ 26 năm 2014 Tại Houston Texas

 

1.  Tiền Hội Ngộ: 

Nhà hàng Houston By Night  Góc Wilcrest Harwin

Tối Thứ bảy 30 Tháng 8  Từ 6:30 PM đến 9:30 PM

Giá vé   $25

 

2. Họp mặt

Nhà hàng Kim Sơn Bellaire

10603 Bellaire Houston

12 giờ Trưa

Giá vé $50

 

 

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.