Nhạc Phụ Anh Bửu-Tôn Qua đời tại Huế

Theo tin thấy được trên Facebook của Hoàng Dung

Ông ngoại Hoàng Dung vừa mới từ trần tại Huế, Việt Nam

Cụ Ông tên thật là Hoàng Văn-Ngũ,

Là Thân Phụ chị Hoàng Như Nguyệt

và cũng là Nhạc Phụ Anh Bửu-Tôn

Vừa qua đời ngày hôm qua (Thứ Hai 27 tháng 4  Ngày Houston) ) tại Thành phố Huế Việt Nam

Hưởng thọ 93 tuổi

Tang lễ sẽ cữ hành Ngày  Thứ Ba 6 tháng 5 năm 2014 tại Huế  Việt Nam

Nhóm Phượng Vỹ Houston Texas

cũng như

Bạn Bè của Anh Chị Như-Nguyệt và Bứu-Tôn tại Việt Nam và Hãi Ngoại

Ban biên tập http://phuongvy.com

Xin thành thực Chia buồn cùng Đại Tang Quyến

Xin Các Bạn cùng Chúng tôi chung lời Cầu Nguyện cho Hương Linh Cụ Ông được Siêu-Thoát

Có thêm tin gì mới hơn, Chúng tôi sẽ update ngay tại trên trang này

——————————————————————————–

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: