Anh Hồ-Đăng-Lễ Từ Giã Chúng Ta

 

Thưa Các Anh Chị và các Thân hữu quen biết:

Xin báo tin cùng các Anh Chị và các Bạn

Anh Hồ-Đăng-Lễ đã từ giã Chúng Ta lúc 2 giờ chiều nay (Thứ Bảy 15 tháng 3 2014).

Em chỉ được quen biết Anh từ sau năm 1975,

Không có duyên gặp gở trong những năm Anh làm việc ở Ty Công Chánh Huế,

Trong những năm biến động miền Trung

Nhưng

Được quen biết với Anh,

Được cùng ăn cháo trắng nữa đêm trên  vĩa hè Phan Thanh Giản,

Được cùng nhậu Ông già chống gậy vĩa hè Cao-Thắng

Được chia sẽ nhưng nổi gian nan trong những năm lo chuyện vượt biên

Rồi được gặp Anh trở lại trên đất Hoa Kỳ

Để được  tiếp tục học ở Anh muôn ngàn chuyện tốt đẹp:

Từ âm nhạc,  từ văn thơ, từ kinh nghiệm cuộc đời

Âu cũng là ân sũng của Thượng Đế dành cho Em.

Anh ơi,

Cõi Vô Cùng

Rồi Ai Cũng Đến,

Như Anh đã đến

Xa Xôi  Chúng Em Không Biết nói Gì Hơn.

Gia Đinh chúng Em xin Chia Buồn Cùng Chị Dạ-Thảo và các Cháu

Gia Đình Phạm Cơ

Houston Texas Hoa Kỳ

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: