Gặp Mặt Cựu Học Sinh Khải-Định 44-55

Một buổi gặp mặt các cựu học sinh Khải Định 1944-1955

Đồng Thời, cũng là lễ mừng ngày 80 tuổi của nhiều Anh chị trong nhóm được tổ chức tại California ????

(Chúng tôi cũng không rõ Chỉ đoán như vậy Khi nhìn Hình… Ngay như chữ K-Đ  Chỉ đoán được là Khải Đinh).

Chi tiết trích từ Email trên Internet của một vài thân hữu Forward  đến  Xin Đăng lại

Nguyên Văn Email:

———- Forwarded message ———-
From: “Jackie Stover” <jackiestover@gmail.com>
Date: Feb 18, 2014 5:21 PM
Subject: Invitation to view photographs
To: <jackiestover@gmail.com>
Cc:

 

 —————————————————————————————Instructions for viewing your pictures for “Le Tan Nien Giap Ngo

Va Le Thuong Tho 80 Tuoi 2014”

1) Click vào hàng underline phía dưới chữ Gallery hoặc đánh máy lại đúng cả hàng đó trên

Google Search của computer (nếu không có email để link) thì sẽ thấy tất cả hình chụp trong bửa tiệc

KĐ 48-55 ngày 15-2-2014.

http://www.jackielystover.com/p860485773

Slideshow:

http://www.jackielystover.com/p860485773/slideshow

2) Click on “Clients”

3) You have 2 choices for downloading the files:

a) Free downloads of Low-resolution files, click on “Le Tan Nien Giap Ngo Va Le Thuong Tho 80

Tuoi 2014 – Free”

These files are used for sharing online such as email and Facebook, not good for printing or

b) For High-resolution files, click on “Le Tan Nien Giap Ngo Va Le Thuong Tho 80 Tuoi 2014”.

These are $4.00 per file. You can print these High-resolution files (at any size) either

on our website or from any other place.

1. Click on “Select Photos” and choose your pictures.

2. Once you have chosen you pictures, click on “Buy”

3. In “Select Product”, click on “Select” and select your pictures. Then, click on “Add to

Cart”

4. When you are ready to check-out, click on “Cart” and “View Cart”

5. In “Shopping Cart”, you can make any changes and when ready, click on “Checkout

Now”. Please note there is a minimum order of $20.00.

6. In “Register and Checkout”, click on “Checkout as Guest”

7. In “Digital Download License Agreement”, click on “I have read and accept the

terms of the license agreement” and click on “Continue Checkout”

8. In “Enter your information” , enter your “Full Name”, your email in “Email Receipt

to” and email (again) in “Confirm Email” . Then click on “Continue Checkout”

9. In “Select a payment method”, either click on “PayPal” (if you have an account

already), or complete the credit card information and billing address. Then click on

“Continue Checkout”.

Thank you in advance for your purchase! I hope you enjoy your pictures! Jackie Ly Stover

 

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Gặp Mặt Cựu Học Sinh Khải-Định 44-55

  1. Kimtri Ton

    Nhóm cựu HS Khải Định KĐ48-55 ăn mừng Tân Niên Giáp Ngọ và lễ Thượng Thọ Bát tuần 80 tại nam Cali ngày 15/2/2014. Chúc mừng các anh chị nhiều sức khỏe và vui vẻ, hình chụp do Jackie Ly Stover, con gái anh chị Lý Đãi chụp.
    Kimtri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: