Đám Cưới Con Gái Anh Chị Hiễn – Minh tại Houston TX

Anh Hiển và Chị Minh là 1 trong những người nòng cốt của Nhóm Phượng Vỹ Houston, và cũng là những tín đồ thuần thành của Thánh Đường “Ngôi Lời Nhập Thế”.

Trước Tết Giáp Ngọ 2014 Anh chị đã làm lễ vu Qui cho con gái là Cháu Thiên- Ân.

Photo  Photo

Hôn Lễ cữ hành tại  tư gia và tại Nhà Thờ Ngôi Lời Nhập Thế.  Tiệc mừng tại Nhà hàng Kim Sơn Bellaire

Sau đây là một vài hình ảnh riêng tư do bạn bè ghi lại để tặng Anh chị.

Phần 1: Tại Nhà riêng và Tại Thánh Đường:

Photo  Photo

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5978462170284158545/5978462175919466642?pid=5978462175919466642&oid=101235027987233350881

Phần 2 Tại Nhà hàng Kim Sơn

Photo  Photo  Photo   Photo  Photo   Photo

More pictures:

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5978898605121522577/5978898603195536802?pid=5978898603195536802&oid=101235027987233350881

Chúc Tân-Lang và Tân-Giai-Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc.

Thợ Chụp Hình

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: