Monthly Archives: February 2014

Gặp Mặt Cựu Học Sinh Khải-Định 44-55

Một buổi gặp mặt các cựu học sinh Khải Định 1944-1955

Đồng Thời, cũng là lễ mừng ngày 80 tuổi của nhiều Anh chị trong nhóm được tổ chức tại California ????

(Chúng tôi cũng không rõ Chỉ đoán như vậy Khi nhìn Hình… Ngay như chữ K-Đ  Chỉ đoán được là Khải Đinh).

Chi tiết trích từ Email trên Internet của một vài thân hữu Forward  đến  Xin Đăng lại

Nguyên Văn Email:

———- Forwarded message ———-
From: “Jackie Stover” <jackiestover@gmail.com>
Date: Feb 18, 2014 5:21 PM
Subject: Invitation to view photographs
To: <jackiestover@gmail.com>
Cc:

 

 —————————————————————————————Instructions for viewing your pictures for “Le Tan Nien Giap Ngo

Va Le Thuong Tho 80 Tuoi 2014”

1) Click vào hàng underline phía dưới chữ Gallery hoặc đánh máy lại đúng cả hàng đó trên

Google Search của computer (nếu không có email để link) thì sẽ thấy tất cả hình chụp trong bửa tiệc

KĐ 48-55 ngày 15-2-2014.

http://www.jackielystover.com/p860485773

Slideshow:

http://www.jackielystover.com/p860485773/slideshow

2) Click on “Clients”

3) You have 2 choices for downloading the files:

a) Free downloads of Low-resolution files, click on “Le Tan Nien Giap Ngo Va Le Thuong Tho 80

Tuoi 2014 – Free”

These files are used for sharing online such as email and Facebook, not good for printing or

b) For High-resolution files, click on “Le Tan Nien Giap Ngo Va Le Thuong Tho 80 Tuoi 2014”.

These are $4.00 per file. You can print these High-resolution files (at any size) either

on our website or from any other place.

1. Click on “Select Photos” and choose your pictures.

2. Once you have chosen you pictures, click on “Buy”

3. In “Select Product”, click on “Select” and select your pictures. Then, click on “Add to

Cart”

4. When you are ready to check-out, click on “Cart” and “View Cart”

5. In “Shopping Cart”, you can make any changes and when ready, click on “Checkout

Now”. Please note there is a minimum order of $20.00.

6. In “Register and Checkout”, click on “Checkout as Guest”

7. In “Digital Download License Agreement”, click on “I have read and accept the

terms of the license agreement” and click on “Continue Checkout”

8. In “Enter your information” , enter your “Full Name”, your email in “Email Receipt

to” and email (again) in “Confirm Email” . Then click on “Continue Checkout”

9. In “Select a payment method”, either click on “PayPal” (if you have an account

already), or complete the credit card information and billing address. Then click on

“Continue Checkout”.

Thank you in advance for your purchase! I hope you enjoy your pictures! Jackie Ly Stover

 

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Văn Nghệ: Đồng Khánh Saigon Đón xuân Giáp Ngọ 2014

Văn Nghệ:  Đồng Khánh Saigon Đón xuân Giáp Ngọ 2014

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Đám Cưới Con Trai Anh-Chị Đặng Phùng Hậu (Feb 2014) Houston

Photo  Photo

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5981161643494443313/5981161658864471298?pid=5981161658864471298&oid=101235027987233350881

Photo  Photo

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Đám Cưới Con Gái Anh Chị Hiễn – Minh tại Houston TX

Anh Hiển và Chị Minh là 1 trong những người nòng cốt của Nhóm Phượng Vỹ Houston, và cũng là những tín đồ thuần thành của Thánh Đường “Ngôi Lời Nhập Thế”.

Trước Tết Giáp Ngọ 2014 Anh chị đã làm lễ vu Qui cho con gái là Cháu Thiên- Ân.

Photo  Photo

Hôn Lễ cữ hành tại  tư gia và tại Nhà Thờ Ngôi Lời Nhập Thế.  Tiệc mừng tại Nhà hàng Kim Sơn Bellaire

Sau đây là một vài hình ảnh riêng tư do bạn bè ghi lại để tặng Anh chị.

Phần 1: Tại Nhà riêng và Tại Thánh Đường:

Photo  Photo

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5978462170284158545/5978462175919466642?pid=5978462175919466642&oid=101235027987233350881

Phần 2 Tại Nhà hàng Kim Sơn

Photo  Photo  Photo   Photo  Photo   Photo

More pictures:

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5978898605121522577/5978898603195536802?pid=5978898603195536802&oid=101235027987233350881

Chúc Tân-Lang và Tân-Giai-Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc.

Thợ Chụp Hình

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Cụ Bà Cao-Hữu-Triêm từ trần

Được tin buồn

Cụ Bà Cao Hữu Triêm

Nhũ danh Nguyễn Thị Như Lê

Cựu Giáo-sư Trường Đồng-Khánh Huế

Là Thân Mẫu của 2 bạn Cao Hữu Tích và Cao Hữu Trí

Vừa Từ Trần Tại Los  Gatos  California USA ngày 4 tháng 2  năm 2014

Hưởng Thọ 90 tuổi

Nhóm Phượng Vỹ Houston

Ban Biên Tập http://phuongvy.com

Các Bạn  của Anh Chị Tích và Anh chị Trí tại Houston

Xin Thành Kính Phân-Ưu cùng Tang Quyến

Xin Các Bạn  Chung Lời Cầu Nguyện Cùng Chúng Tôi

Để Vong Linh Cụ Được Vãng Sanh Miền Cực Lạc

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.