Ngày Đầu năm 2014 ; Giỗ Thầy Nam Anh

Như thường lệ năm nào cũng ngày tết  tây là ngày giỗ thầy Nam Anh.

Gia đình Phượng Vỹ Houston lạ gặp nhau để ôn lại những kỹ niệm ngày thầy còn sống.

Vài Hình Ảnh để mọi người có dịp chộ nhau

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

More Pictures ; Click this Link

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5965601480362495041/5965601488014041634?pid=5965601488014041634&oid=101235027987233350881

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: