Chị Hà Thanh Qua Đời 1/1/2014

Đươc Hung Tin

Chị  Trần Thi Lục Hà

(Ca si Hà Thanh)

Pháp Danh:   Tâm Từ 

Đã Từ Trần lúc  7:27 PM

Ngay 1 thang 1 nam 2014

Tai  Boston, Massachusetts

Thọ 77 tuoi.

Nhóm PhượngVỹ Houston

Ban Biên Tập Website http://phuongvy.com

Xin Kính Chia Buồn Cùng Tang Quyến

Xin Chung Lời Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Chị  Đươc Tiêu Diêu Miền Cực Lạc

https://www.youtube.com/watch?v=aR07ERHEQ7s&feature=em-share_video_user

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuUrrk8zYVhPnh-UZkfF1uFNAMF6mavz2

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: