Con Gái Cô Thanh Tâm Qua đời

Được Tin trễ-

Em Đoàn Thanh Hoàn Nguyện (MiMi Đoàn) Con Gái của Thây Đoàn-Khoách và Cô Thanh-Tâm vừa từ trần.

Nhóm Phượng Vỹ Houston Xin Thành Kính Chia Buồn Cùng Thầy, Cô và Cùng Tang Quyến

Xin Chung Lời Cầu Nguyện Cho Em Mimi được an lành ở Thế Giới bên kia

Microsoft Word - Cao pho

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: