Thân mẫu Chị Thanh Xuân Qua đời

Bất ngờ được tin buồn:

Thân Mẫu Chị Thanh-Xuân

và cũng là nhạc Mẫu Anh Nguyễn-Phước Bữu-Lộc

vừa qua đời tại California trong tuần vừa qua.

Chúng tôi chưa nhận được Chi tiết.,  nhưng phải vội báo tin  đễ các bạn được rõ.

Các bạn Đồng môn Đồng Khánh 1973 và Gia đình

cùng với ban Biên Tập http://dk1973.com ,

xin Thành kính Chia Buồn cùng Tang Quyến

và Xin cầu nguyên cho Linh Hồn Cụ Bà được tiêu diêu miền Cực lạc.

Nếu nhận được thêm Chi tiết mới Xin Các bạn email cho chúng tôi ởcopham@gmail.com để kịp cập nhật tin tữc trên trang web này.

Rất cám ơn

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: