Monthly Archives: November 2013

Con Gái Cô Thanh Tâm Qua đời

Được Tin trễ-

Em Đoàn Thanh Hoàn Nguyện (MiMi Đoàn) Con Gái của Thây Đoàn-Khoách và Cô Thanh-Tâm vừa từ trần.

Nhóm Phượng Vỹ Houston Xin Thành Kính Chia Buồn Cùng Thầy, Cô và Cùng Tang Quyến

Xin Chung Lời Cầu Nguyện Cho Em Mimi được an lành ở Thế Giới bên kia

Microsoft Word - Cao pho

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Thân mẫu Chị Thanh Xuân Qua đời

Bất ngờ được tin buồn:

Thân Mẫu Chị Thanh-Xuân

và cũng là nhạc Mẫu Anh Nguyễn-Phước Bữu-Lộc

vừa qua đời tại California trong tuần vừa qua.

Chúng tôi chưa nhận được Chi tiết.,  nhưng phải vội báo tin  đễ các bạn được rõ.

Các bạn Đồng môn Đồng Khánh 1973 và Gia đình

cùng với ban Biên Tập http://dk1973.com ,

xin Thành kính Chia Buồn cùng Tang Quyến

và Xin cầu nguyên cho Linh Hồn Cụ Bà được tiêu diêu miền Cực lạc.

Nếu nhận được thêm Chi tiết mới Xin Các bạn email cho chúng tôi ởcopham@gmail.com để kịp cập nhật tin tữc trên trang web này.

Rất cám ơn

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Blog at WordPress.com.