BẢNG TƯỜNG TRÌNH QUỸ TƯƠNG TẾ 

PHƯỢNG VỸ ĐỒNG KHÁNH -QUỐC HỌC NĂM 2021

 1. Thu chi trong 09 tháng đầu năm 2021

1. Thu:

– Tồn quỹ năm 2020: + Tiền mặt:   1.500 USD

+ Gửi ngân hàng ACB: 10.000 USD

– Ngày 21/05/2021: Nhận thêm tiền mặt:       800USD

Tổng cộng thu: 2.300 USD (tiền mặt) + 10.000 USD (gửi ACB)

2. Chi:

18/01/2021Phúng điếu Thầy Võ Đăng Nam – Cựu GS ĐK, Đại diện Phượng Vỹ ở Huế200 USD
15/03/2021Giúp cô Lê Thị Thanh Vân – Cựu HS Thuỷ Biều bị ung thư vú100 USD
25/04/2021Phúng điếu Thầy Phan Văn Chạy – Cựu GS QH100 USD
19/06/2021Phúng điếu Thầy Võ Trang – Cựu GS QH100 USD
20/07/2021Hỗ trợ Thầy Trương Sĩ Sằn – Cựu GS QH nằm viện100 USD
30/07/2021Hỗ trợ Bác Phan Đức Phước – Cựu NV QH bị ung thu phổi100 USD
20/08/2021Hỗ trợ Anh Đoàn Tư Hoan – Cựu HS QH nằm viện100 USD
25/09/2021Phúng điếu Thầy Cao Xuân Duẫn – Cựu GS QH100 USD

  TỔNG CỌNG:     900 USD 3. Tồn quỹ: 2.300 USD – 900 USD = 1.400 USD (tiền mặt) (a)

10.000 USD (gửi ACB) (b)

 1. Các khoản thu sau tang lễ Chị Quế Hương: 

1. Ngày 11/10/2021: Chị Ngọc Ấn gửi về khoản tiền do các thân hữu Đồng Khánh Quốc Học đóng góp để hồi hướng công đức cho chị Quế Hương là 3.200 USD nhưng bên này chỉ nhận được 74.000.000 VND, sau đó phải đổi lại sang tiền USD là 3.100 USD (c)

2. Ngày 08/11/2021: Các anh chị Bình, Minh Châu, Xuân Phương và Thuỷ Tiên đóng tài khoản Phượng Vỹ ở ngân hàng Bank of America ở Texas, rồi chuyển về tài khoảng chung của Phan Khắc Tuân và Nguyễn Khoa Diệu Huyền, ở ngân hàng ACB Huế là 9.393 USD (d)

 1. Kết toán tồn quỹ tương tế PVĐKQH năm 2021: 

Tiền mặt: 1.400 USD (a) + 3.100 USD (c) =   4.500 USD

Tiền gửi ngân hàng ACB: 10.000 USD (b) + 9.393 USD (d) = 19.393 USD

Tổng cọng:     23.893 USD 

Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Chịu trách nhiệm thu chi và tường trình

Phan Khắc Tuân

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Bảng Tường Trình Quỹ Tương-Tế Phượng-Vỹ ĐồngKhánh Quốc-Học năm 2021

I. Thu Chi trong 9 tháng đầu năm 2021

Tồn Quỹ năm 2020: Tiếnhttps://docs.google.com/document/d/1NaWhEyX7u2US-rDTNDIe3H5QxpTnE5SB/edit?usp=sharing&ouid=118443678880505882610&rtpof=true&sd=true

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Chúng tôi nhận được Thư báo của Thầy Phan Khắc Tuân, Đại diện Phượng Vỹ Đồng Khánh Quốc Học tại Huế … Xin chép lại để các bạn đọc rõ:

A. Số tiền $6,500 đô la gửi về ngày 27 Tháng Tư năm 2021 được chỉ định phân phối như sau

 1. Quà cho 2 trường 5,000 đô la chia ra cho 2 trường Đông Khánh (2,600 đô la) , Quốc Học (1,400 đô la)
 2. Nhập Quỹ tương tế Phượng Vỹ ĐK,QH: 800 đô la
 3. Quà Từ Thiện BV Trung Ương Huế : 500 đô la (do Bà Nguyễn Thi Thu Sương gửi cho Soeur Trần Thị Hoàn
 4. Tổn phí trao quà: 200 đô la
 5. Tổng cọng từ mục 1 đến 4: 6,500 đô la

B. Chi tiết Quà cho Đồng-Khánh: 100 đô la mỗi người

 1. Các Cựu Giáo Sư: Mai Quang Châu, Phạm Phước Bách, Phạm Thị Diệu Tịnh, Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Trương văn Bính, Trương Thị Thu Hoa, Trần Thị Bạch Vân, Nguyễn Thị Thanh Nhạn, Nguyễn Yến, Nguyễn Tấn Tam. (10 Người)
 2. Cựu Nhân Viên: Hồ Thị Dung, Lê Thị Luyện, Nguyễn văn Do (3 người)
 3. Cựu Học sinh: Nguyễn Thị Chanh, Dương thị Hẻo, Nguyễn Thị Ninh, Hồ Thị Thái, Huỳnh Thị Cẫm Giang, Tôn Nữ Thiện, Vương Thị Trai, Huyền Tôn Nữ Phương Trang, Nguyễn Thị Tâm, Phan Thị Trai Nguyễn Thị Tường Loan, Trần Thị Nết, Lê Thị Thiện (13 người)

C. Quà Cho Quốc Học : 100 đô la mỗi người

 1. Cựu Giáo Sư: Cao Xuân Duẫn, Bùi Ngọc Liên, Phạm Đình Uyển , Nguyễn Phú Phụng, Võ Trang, Trương Ngọc Phú, Ngô Viết Diễn, Phùng Hữu Huy, Hồ Văn Ngữ, Trương Văn Minh, Bửu Văn, Đoàn văn Khuyến
 2. Cựu Nhân Viên : Nguyễn Quế, Tôn Nữ Lạc Tịnh, Lê Đình Vàng
 3. Cựu Học Sinh: Nguyễn Xuân Dương, Huỳnh Bá Thuận , Nguyên Thành Thanh, Tôn Thất Nhật , Châu văn Trường, Nguyễn văn Ngọc , Hồ Quốc Huy, Vĩnh Đàn , Nguyễn Xuân Hồng Ánh

Cuối Thư : Huế Ngày 16 tháng Năm năm 2021

Đại Diện Phượng Vỹ ĐK,QQH tại Huế

Thầy Phan Khắc Tuân.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Thân gởi các bạn Nhóm Phượng Vỹ,các thành viên Đồng Khánh Quốc Học và thân hữu.

Sau Lá Thư PV 33, Chị Trưởng Nhóm đã cùng chúng tôi bàn thảo dự tính chấm dứt Công Tác Tình Thương của Nhóm PV Houston,và ra Lá Thư PV cuối cùng ( Tuyển tập Phượng Vỹ ) để tặng các bằng hữu đã từng chen vai sát cánh cùng Nhóm PV trong bao nhiêu năm dài hoạt động, đã khuyến khích, ủng hộ tinh thần, vật chất cho Nhóm , mới có được kết quả ngày hôm nay.

Không ngờ Chị bỗng thăng hoa. Nay chúng tôi tiếp tục gom một số bài của 32 tờ Lá Thư để làm thành Tuyển Tập Phượng Vỹ, trước là mong hoàn thành mỹ ý của chị , sau cũng để giữ lại giùm quý bằng hữu một kỷ vật quý báu của tuổi học trò.

Qua Tuyển Tập Phượng Vỹ các bạn sẽ tìm lại được bao kỷ niệm yêu thương, sẽ hình dung ra được một khung trời cũ của các trường trung học trong giai đoạn 45-75 với một nền Giáo Dục dựa trên phương châm “Dân tộc- Nhân bản- Khai Phóng”, với tư cách đạo đức nghiêm minh mà khiêm cung của bậc Thầy, và thái độ lễ giáo trong thương kính của học trò. Một giai đoạn giáo dục chỉ trong có ba mươi năm, nhưng đã hình thành một khuôn mẫu giáo dục tốt đẹp về moi phương diện, rất khác trước đó, 45, và sau đó, 75.

Phần thú hai của Tuyển tập Dành Riêng Cho TƯỞNG NIỆM CHI QUẾ HƯƠNG, cánh chim đầu đàn không hề mỏi của Nhóm Phượng Vỹ Houston.

Ngày 14 tháng 11 năm 2021,
Kỷ niệm 100 ngày Vĩnh Biệt chị Trưởng Nhóm
Huyền Tôn Nữ Quế Hương.

Nhóm thực hiện:
Lê Thị Tường Loan – Tôn Nữ Tiểu Bích
Tôn Nữ Mỹ Trang – Võ Thị Nguyệt
Phạm thị Hoàng Oanh – Nguyễn Thị Thanh Tâm
Hoàng Thị Oanh – Dương Minh Châu
Đoàn Túy Hạnh – Đoàn Thu Lê
Nguyễn Khoa Diệu Hiệp

Bị chú: Chúng tôi đăng Bản PDF cua Tuyển Tập Phượng Vỹ lên đây, mời các bạn đọc.
Vì một số hạn chế, nên số sách in co it, quý bạn nào muốn có sách in TTPV, xin hỏi ghi tên nhận sách ở một trong những người của Nhóm thực hiện trên đây.

(Chú Thích : Trang Web này không thể đăng toàn văn 1 tập san , nhưng có thể đang 1 đường link dẫn tới tập san nếu được cung caasp)

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Để nhớ Cô Quế-Hương, Trưởng nhóm Phượng-Vỹ từ trần”

. Slide show của Gia đình ” https://www.youtube.com/watch?v=goC3CvHZNlM

Gia đình Chúng tôi Vô cùng thương tiếc báo tin buồn:


Chị Huyền Tôn-Nũ Quế-Hương
của Chúng tôi


Đã ra đi ngày 7 Tháng Tám năm 2021
Tại BV MD Anderson , Houston Texas


Đồng kính báo


Em: Vĩnh Quyền, Vợ Phạm Thị Hảo và các Con
Em: Huyền Tôn Nữ Mai Hương, Chồng Hà Thúc Hoan và các Con
Em: Huyền Tôn Nữ Liên Hương, Chồng Jeffrey Fiedler và con

Gia Đình Chúng Tôi Xin Miễn Phúng Điếu , Kể Cả Vòng Hoa


Tang Lễ sẽ được Tổ Chức Tại Nhà Quàn Vĩnh Phước

8514 Đường Tybor Dr Houston TX 77074

ĐT:713-771*9999
Ngày Thứ Bảy 14 Tháng Tám năm 2021 Từ 9 giờ

Lễ di quan và Hỏa Thiêu Lúc 1:00 Giờ Chiều cùng ngày

——————————————————————

Thư Cảm Tạ

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn sâu
sắc đến:

Hội Phượng Vỹ
Giáo Sư và nhân viên trường Quốc Học Huế và hải ngoại
Họ hàng, bạn bè thân hữu xa gần

Đã điện thoại, gởi điện thư, đến viếng, gởi vòng hoa chia buồn và

tiễn đưa Chị, Cô
chúng tôi là

Bà Huyền Tôn Nữ Quế Hương

về nơi an nghỉ cuối cùng.


Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong
nhận được sự thông cảm và lượng thứ.

Vĩnh Quyền, Phạm Thị Hảo và các con, cháu.
Huyền Tôn Nữ Mai Hương, Hà Thúc Hoan và các con.
Huyền Tôn Nữ Liên Hương, Jeffrey Fiedler và các con.

==========================================

Một số người quen, vừa là học trò vừa là thành viên Phượng Vỹ vừa là người hâm mộ Cô, đã làm giúp Cáo Phó mới đẹp hơn dựa trên Nội dung Cáo Phó của Gia đình

Phuongvy.com Chúng tôi xin đăng lên để tỏ lòng biết ơn các bạn :

Clip do học trò cũ của cô Quế Hương Gửi Cho Phuongvy.com: ĐỂ NHỚ CÔ

Nhũng hình ảnh cũ do chuyến trở về Huế của Cô trong nhiều năm trước : Trong Những năm tháng Sinh Hoạt Cùng Phượng Vỹ @ Houston Chúng tối cố tìm những hình ãnh cũ của Cô để đăng lại nhưng rất khó vì Cô là người không bao giờ chịu chụp hình ! May thay Trong những chuyến trỏ về Huế năm xưa Cũng có bạn đã ghi lại dduocj và để vào 1 video Clip Chân Thành cám ơn Quý Bạn

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Phượng-Vỹ họp mặt 2019 @ Houston TEXAS Hoa Kỳ Tháng 9

Ban Biên tập trang WEB Phuongvy.com trân trọng xin lỗi cùng Quý vị vì “Đã quá chậm trễ” trong việc upload tin tức và Hình ảnh ngày họp mặt 2019
Xin Quý Thầy Cô và Các Bạn cùng Quý Độc Giả lượng thứ và đại xá cho
1. Hình ảnh Phượng-Vỹ Tại Nhà Lê Thị Ngọc Ấn:

https://photos.app.goo.gl/XozFipteNN2sZZf18

2. Hình Ảnh Phượng Vỹ Tại Kim Sơn Houston : 3 parts 1 2 3

Part 1: https://photos.app.goo.gl/SwyWvqqHgH4asD7ZA
Part 2: https://photos.app.goo.gl/UDjDjhDBXYBFTYzQ6
Part 3: https://photos.app.goo.gl/T6DnktXRNsARRvrMA

Slide show will come soon

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Họp Mặt Phượng-Vỹ Hoa Kỳ @ Houston 2019

Đây là lần thứ 31 của Ngày Thành Lập Nhóm Phượng-Vỹ tại Houston.  …

Khởi đầu do ý kiến giúp đỡ các Thầy Cô và Học sinh của “Hai ngôi trường tiêu biểu”  Quốc Học và Đồng Khánh và dần dần ngày này đã trở thành Ngày đoàn tụ và Khai trường mỗi năm, trong trí óc của những Thầy Cô Giáo và Học sinh xứ Huế không phân biệt bất cứ trường nào.

Năm Nay Ngày đoàn tụ sẽ được tổ chức vào

Trưa Chủ Nhật 1 tháng Chín 2019 tại Nhà Hàng Kim Sơn Seafood Restaurant ,

10603 Bellaire Boulevard , Houston Texas 77072 (ĐT 281-598-1777) .

Mọi chi tiết xin liên lạc với Cô Quế Hương, người chủ trương của nhóm ĐT  713-551-9525

hay email cho:    co.pham@vietv.com  (có thể chậm nhưng chắc chắn sẽ được trả lời) .

Trước Ngày Họp mặt,  có thể có 1 đêm Hội Ngộ cũng tại Houston.   Giá vé Ngày Họp mặt là 50 đô la. Giá vé  và nơi tổ chức đêm Hội ngộ  sẽ ít hơn, sớm hơn và khác hơn Ngày Họp Mặt.  Tùy theo yêu cầu, theo dự tính  có thể sẽ gặp nhau tại Kim Sơn Buffet , trước ngày họp mặt Chủ Nhật , tiền ăn trả tại chỗ

Mong Các bạn khắp nơi tham dự .

Đây là những cơ hội hết sức hiếm có để gặp nhau, hàn huyên và tìm lại những kỹ niệm cũ.  Chắc chắn các bạn sẽ không bỏ qua, bởi vì sẽ không bao giờ có lại được!!!!

Thân Ái

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Phân Ưu với Anh chị Hà-Ngọc-Minh

Nhận được tin buồn:

Cụ Bà Nguyễn-Thị-Ba

Thân -Mẫu chị Kim-Loan, Nhạc-Mẫu Anh Hà-Ngọc-Minh

Vừa từ trần tại Houston Texas Hoa Kỳ

Trưởng Nhóm Phượng-Vỹ và các thành viên trong nhóm Phượng-Vỹ,

Các bạn của  Anh Chị Minh

Chân Thành Chia Buồn cùng Anh-Chị Hà-Ngọc-Minh và Đại Tang-Quyến

Xin Các Bạn Cùng Chúng Tôi chung Lời Cầu Nguyện để Hương Linh Cụ được An Lành nơi Cõi Phật

Linh Cữu hiện được quàng tại Nhà Quàn Vĩnh Cữu  2454  South Dairy Ashford Houston Texas 77077

Thăm viếng trong 2 Ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật (30-31 tháng Ba 2019)

An táng trong Ngày Thứ hai 1 Tháng Tư 2019 lúc 11 giờ cùng ngày

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Chia buồn cùng chị Cao thị Ngọc-Bích

Nhận được tin buồn, 

Phu-quân của chị Cao thị Ngọc-Bích

Anh Đặng Ngọc Thức 

vừa từ trần ngày 5 tháng Ba năm 2019 tại Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 76 Tuổi.

Chúng Tôi Chân Thành Chia Buồn cùng Chị và Tang Quyến

(Các Bạn trong Nhóm Phượng Vỹ, các Bạn trong Nhóm Đồng Khánh 1973, Ban Biên Tập  trang Web Phuongvy.com)

Xin Các bạn Cùng Chúng tôi chung lòng cầu Nguyện cho Anh được sớm vào nước Chúa

Chị Cao thị Ngọc-Bích là cựu Nữ sinh Đồng Khánh thuộc nhóm Đồng Khánh 1973, thành viên của nhóm Phượng-Vỹ, hiện cư ngụ tại Seatle, TB Washington State

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Cô Từ-Nguyên, nhóm Phượng Vỹ từ trần ngày 2 tháng 12 năm 2018

Chúng tôi vừa được Cô Quế-Hương trưởng nhóm cho biết:

Cô Nguyễn Thị Từ Nguyên, một trong những người thành lập nhóm Phượng Vỹ, Cô là người đã đặt tên Phượng Vỹ cho nhóm, Cô Từ Nguyên đã từ trần lúc 5:30 sáng  2 tháng 12 năm 2018 tại Thành phố Houston, TB Texas Hoa Kỳ.  Chi tiết tang lễ sẽ được thông báo sau

Cô Quế Hương, trưởng nhóm và Toàn thể nhóm Phượng Vỹ xin loan báo tin này đến các bằng hữu, Cô, Thầy giáo, các cựu học sinh trường Đồng Khánh Huế, để biết và Xin thành kính chia buồn cùng thầy Dương Đức Nhự và đại tang quyến.

Xin các bạn cùng chúng tôi chung lòng cầu nguyện cho Cô được an lạc nơi cõi vĩnh hằng

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Blog at WordPress.com.